IOT

IOT

dissabte, 4 de febrer de 2017

Configuració inicial de Raspbian


 
En aquest article explicarem “pas a pas”, la configuració mínima indispensable que tothom hauria de realitzar sempre, abans de començar a treballar amb una Raspberry.
Des del primer punt en el que explicarem com canviar la contrasenya de seguretat, fins a l’últim que tracta de l’actualització del sistema operatiu, es mot aconsellable respectar aquestes passes, i mantenir-les com una guia a repetir cada vegada que configurem de nou el sistema operatiu, donat que gran part de l’èxit, la seva fiabilitat i seguretat, dependran d’haver realitzat aquets mínims procediments.


Seguretat

El primer pas i mes important donada la inseguretat que ens ofereix la xarxa d’Internet, es realitzar el canvi del password que ve donat per defecte per un altre de la nostre elecció (i així ho hem de fer també en qualsevol equip IOT que connectem a la xarxa). Hem de pensar que a la major part dels equips IOT piratejats, s'ha fet servir la paraula clau que ve per defecte.

Per accedir a la configuració tenim dues opcions o bé conecctem un tecat, ratolí i pantalla, o ens connectem via terminal remot (s'explica al fina d'aquest document "putty").

En el cas de la distribució Raspbian l’usuari per defecte es “pi” i la contrasenya “raspberry”, per canviar-ho accedirem a l’aplicació de configuració mitjançant  la terminal, i escrivint el següent:

 sudo raspi-config
Amb això obtindrem la següent pantalla, en la qual haurem de seleccionar l'opció

“Change User Password”
Ens demanarà confirmació seleccionat “Ok”.Ens demanarà que introduïm dues vegades el nou password.I ens confirmarà que s’ha realitzat correctament.


Opcions de localització
  
A continuació anirem a configurar l’idioma, la zona geogràfica i el tipus de teclat.
La correcta configuració de l’idioma, es primordial per que les nostres aplicacions ens “parlin” en la llengua que desitgem, en cas de no configurar-ho per defecte agafaran l’anglès. Com podreu veure a articles posteriors, aconseguir que un display ens doni la data en Català (o l’idioma que haguem escollit), dependrà de la correcta configuració d’aquest punt.
La correcta definició de la zona horària, ens permetrà tenir correctament actualitzada l’hora de la Raspberry, sempre i quant estigui connectada a Internet.
La configuració del teclat ens permetrà poder fer servir el punt volat “·” i la resta de les tecles del nostre idioma, en cas contrari per defecte es quedarà a l’anglès.

Idioma

Seleccionem l’opció “Localisation Options”: 
Obtindrem la següent pantalla, on haurem d’escollir la primera opció: “Change Locale”


Ara haurem de de cercar l’opció del idioma català: ca_ES.UTF-8 UTF-8, marcant-la mitjançant la barra d’espai.


Seguidament anirem a desmarcar l’idioma angles: en_GB.UTF-8 UTF-8, també en aquest cas farem servir la barra d’espai.


Amb la tecla tabular anem fins a “Ok·, per confirmar l’elecció.                                
Ens demanarà escollir quin serà l’idioma per defecte, i amb les fletxes anirem a l’opció:
ca_ES.UTF-8Amb la tecla tabular anem fins a “Ok·, per confirmar l’elecció.
Tornarem a l’opció 4, i seguidament baixarem fins a “Change Timezone”


Escollirem Europe:


Amb la tecla tabular anem fins a “Ok·, per confirmar l’elecció.


Arribat a aquest punt haurem d’escollir la zona horària. Donat que Catalunya es troba a la zona UTC+01:00, A, i que 45 països més comparteixen aquest us horari, podrem optar per qualsevol d’ells per mantenir la nostre Raspbery en hora. Per comoditat acostumo a marcar Andorra, donat que està a la vista, encara que es indiferent escollir qualsevol altre país d’aquest grup.


Amb la tecla tabular anem fins a “Ok·, per confirmar l’elecció.


Opcions d’interfície

En aquesta selecció definirem la manera que tindrà la nostre Raspberry de comportar-se amb els perifèrics, que li vulguem connectar.
Donat que cada projecte variarà en quant a necessitats, de moment seleccionarem únicament la comunicació per SSH, per tal de poder configurar el S.O. amb més comoditat des d’un ordinador mitjançant la nostre xarxa local. (En el cas d'haver configurat l'accés a SSH des de Windows "ssh.txt" aquest pas no serà necessari) 
A cada projecte en el que necessitem habilitar alguna d’aquestes opcions, detallarem cada cas individualment.
Per accedir anirem a l’opció del menú: “Interfacing Options”

 
Escollirem l’opció “P” SSH”


Amb la tecla tabular anirem fins a “Select” i prendrem Enter.


Ens demanarà confirmació, que acceptarem amb “Yes”
I confirmarem amb “Ok”


Arribat aquest punt podem sortir seleccionat “Finish”.


La resta d’opcions encara que importants, les podem anar configurant a mida que els nostres projectes les requereixin, malgrat això, les que acabem de detallar considerem que les hauríem de configurar sempre que iniciem el sistema des de zero.Configuració de l'adreçament IP

Una part molt important dels nostres projectes, consisteix en comunicar-nos amb els nostres dispositius. La manera més senzilla que tenim, es conèixer la seva adreça IP. D’altre banda hauríem d’esbrinar-la cada vegada que ens volguéssim connectar, donat que els nostre routers per defecte els hi assignes adreces no fixes. Altres maneres d’identificar els dispositius, son les seves adreces MAC, que venen a ser com el número de sèrie únic de la seva targeta de xarxa, o el seu de màquina. Aquestes darreres opcions les fan servir aplicacions concretes, però per norma general anirem a parar a l'adreçament IP. (Per cert IP ve de l’anglès “Internet Protocol”).
Des de la terminal introduirem la següent instrucció:
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
Seguidament s’obrirà una pantalla plena de text, en la que haurem d’anar fins el final d’aquest.


Un cop al final harem d’escriure les dades d’adreçament per definir IP, Gateway, i DNS.


Us poso seguidament un exemple de configuració a introduir, encara que cadascú l’hauria de personalitzar segons el seu proveïdor d’Internet. En el cas de les DNS les que detallo, son les de fibra de Movistar, per localitzar les dels diferent proveïdors, tant sols amb una ximple cerca a Google les trobareu fàcilment.

interface eth0
static ip_address=192.168.1.90
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=8.8.8.8 8.8.4.4
static domain_search=local


Salvarem i sortirem amb Control + X, Y, Enter.

Segons la configuració del vostre router el “1”del tercer grup de nombres de l’IP address i routers podria ser un 0 en lloc del 1. El 90 d’IP address, pot ser qualsevol número des del 2 fins al 255, encara que no es aconsellable utilitzar els deu primers. Per millor organització de la vostre xarxa, es aconsellable ordenar les adreces per tipus de connexions, per exemple podem assignar les adreces a les nostres Raspberry del 90 al 99, a les càmeres Ip del 100 al 109, i així amb la resta d’equips, que de ben segur cada vegada seran més nombrosos a la nostre llar.

A l’ordre sudo nano /etc/dhcpcd.conf hem fet servir el prefix sudo, que ja havíem explicat prèviament, i hem incorporat la instrucció “nano”. Nano es un editor de text elemental però molt funcional, (com podria ser en note de Windows), que ens permet modificar les instruccions de les configuracions del sistema i aplicacions.

Per aplicar els canvis haurem de reiniciar el sistema amb la següent ordre:

sudo reboot

Un cop re-iniciat tornarem a obrir una finestra del terminal (si heu des de SSH haureu d'introduir la nova adreça IP que acabeu de configurar, a 'exemple "192.168.1.90") i verificarem el canvis amb:

Ifconfig


Actualització del sistema Operatiu

El següent pas serà actualitzar el sistema operatiu. Donat que constantment apareixen noves actualitzacions tant repositoris com al propi sistema (en el cas de Raspbian actualitza la ISO casi cada mes), es molt important abans d’iniciar la instal·lació de cap aplicació o projecte, tenir degudament actualitzat el sistema.

Per aconseguir-ho, des de la terminal introduirem les següents ordres:

sudo apt-get update


sudo apt-get upgrade -ysudo apt-get dist-upgrade


Pels mes novells, explicaré que el prefix sudo està indicant al sistema que ha d’executar la següent instrucció amb privilegis root. L’usuari per defecte no te aquests permisos i algunes instruccions no les pot realitzar a no ser que antecedim aquest prefix.

Al final de la instrucció afegim el condicional –y per indicar al sistema que contesti yes a les preguntes que ens farà al llarg del procés, en aquest cas que sabem segur que haurem de contestar si, ens avancem i l’incorporem a la instrucció.

Com haureu pogut observar al finalitzar d’executar cada instrucció, el sistema ja ens ha començat a contestar en Català. Això evidentment ve donat per la configuració que hem realitzat prèviament.

A partir d’aquest moment ja podem començar a instal·lar els paquets dels nostres projectes, a més, i ja que hem habilitat l’accés per SSH i coneixem l’adreçament IP, ens podrem connectar a la Raspberry fent servir la nostra xarxa local. Per fer-ho,  no més cal connectar-li alimentació i xarxa, la resta de perifèrics (pantalla, teclat, ratolí), ja no seran necessaris.

Des d’un ordinador amb Windows farem servir Putty http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html , introduint l’adreça IP de la Raspberry, en port introduirem 22, i seleccionarem SSH


Al realitzar la connexió ens sol·licitarà l’usuari: “pi” i el password “el que hem configurar a l’apartat Seguretat”.D'aquesta manera es com si estiguéssim localment a la terminal de la pròpia Raspberry.
I fins aquí ja hem explicat les opcions mínimes a seguir per començar un projecte Raspberry.

En els següents articles explicarem com configurar diferents projectes del IOT, que esperem us siguin útils i atractius, però sobretot fàcils d’entendre i possible d’executar, per això us les explicarem “pas a pas”.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada